Woodcock
ΜΠΕΚΑΤΣΑ
Scolopax rusticola

 
  |  Κεντρική Σελίδα   |  Βιολογία   |  Κυνήγι   |  Ειδήσεις   |  Γκάλοπ   |  Επικοινωνία   |
 Διαχείριση μπεκατσόπων στις ΗΠΑ - [Αγγλικά]
 Μετρήσεις πληθυσμών στις ΗΠΑ - 1965 - 1995
 Μετρήσεις πληθυσμών στην Αγγλία- 1966-2002
 Μετρήσεις πληθυσμών στην Γαλλία -1991-1995
 
Μπεκάτσα σε κάλυψη Έρευνες πληθυσμών αναπαραγωγής και διαχείμασης

Το ενδιαφέρον για την μπεκάτσα είναι μεγάλο σε παγκόσμιο επίπεδο και γι'αυτό το λόγο από πολλά χρόνια γίνονται έρευνες για την οικολογία, τους πληθυσμούς της μπεκάτσας και για την διαχείριση των μπεκατσοτόπων.

Ο μόνος γνωστός έλεγχος στην Ευρώπη των πληθυσμών της μπεκάτσας αναπαραγωγής, έχει πραγματοποιηθεί στη Γαλλία και το καντόνιο Vaud στην Ελβετία. Αυτός ο έλεγχος είναι βασισμένος σε μια μέθοδο που στηρίζεται στην παρατήρηση των αρσενικών κατά την διάρκεια των τελετουργικών παρουσιάσεών τους. Τα δασικά σημεία "ακούσματος" επιλέγονται τυχαία και γίνονται εκεί επισκέψεις μιά φορά στο καθένα το Μάϊο-Ιούνιο. Ο αριθμός αρσενικών που φαίνεται ή που ακούγεται (επαφές) σημειώνεται. Τα αποτελέσματα εκφράζονται από την άποψη της συχνότητας του περιστατικού. Στη Γαλλία, γύρω 1.000 σημεία ακούσματος έχουν επισκεφτεί κάθε έτος από το 1991. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται στην Ελβετία σε μια βάση γύρω από πενήντα (50) σημείων ακούσματος. Ακόμα κι αν αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται μόνο στους αριθμούς αρσενικών στον πληθυσμό, είναι πιθανώς η εγκυρότερη για την ανίχνευση των δημογραφικών τάσεων και στον θηλυκό πληθυσμό. Στην πραγματικότητα, η παράλληλη ανάλυση των στοιχείων που συλλέγονται από τις "τσάντες" των κυνηγών, έχει εμφανίσει ότι η φύλο-αναλογία των πυροβοληθέντων πουλιών έχει παραμείνει σχετικά σταθερή. Εάν η δημογραφική τάση διέφερε μεταξύ των δύο φύλων, σε φύλο-αναλογία, οποιαδήποτε διαφορά θα είχε σημειωθεί.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η μπεκάτσα ανήκει στην ομάδα των ειδών που περιλαμβάνεται στα προγράμματα του "άτλαντα", της κοινής απογραφής πουλιών ή του τύπου ερευνών των πουλιών αναπαραγωγής, στην Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες.
Αυτή την περίοδο, καμία πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη για τη δημογραφική τάση των μπεκατσών αναπαραγωγής στη Ρωσία αν και ένα πολύ σημαντικό μέρος του Eυρωπαϊκού πληθυσμού μπεκατσών αναπαράγει σε αυτήν την χώρα. Ο έλεγχος αυτός αναπαραγωγής του πληθυσμού των μπεκατσών έχει αρχίσει από την άνοιξη του 1999 και πρέπει να μας ενημερώσει στο μέλλον για την δημογραφική εξέλιξη του Ρωσικού πληθυσμού μπεκατσών.

Οι αναλύσεις των στοιχείων των "τσαντών κυνηγιού", είτε είναι ή όχι συνδεμένοι με τη συλλογή φτερών, πραγματοποιούνται στη Δανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, και στη Γαλλία. Οι μέθοδοι στοιχείων συλλογής ποικίλλουν από τη μια χώρα σε άλλη. Με εξαίρεση τη Γαλλία, καμία χώρα της σειράς διαχείμασης δεν πραγματοποιεί τα μεγάλα προγράμματα κλίμακας για τα είδη αυτή την περίοδο. Η μέθοδος σύλληψης την νύχτα αυτού του είδους όπως χρησιμοποιείται στη Γαλλία από το 1984 έχει επιτρέψει να καταμετρηθούν και να δακτυλιωθούν 17.000 μπεκάτσες διαχείμασης (μεταξύ 2.000 και 3.000 πουλιών ανά το έτος από το 1995). Αυτό το πρόγραμμα δακτυλίωσης οδήγησε σε 3.700 περιπτώσεις επανάκτησης-αναγνώρισης πουλιών. Το ποσοστό επανάκτησης-αναγνώρισης κατά προσέγγιση 20% φαίνεται να είναι σημαντικό. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι το ποσοστό επιβίωσης δεν έχει αλλάξει σημαντικά από τη μέση δεκαετία του '80 έως το 1999 που υπάρχουν τελικά συμπεράσματα.
Η δακτυλίωση στη σειρά αναπαραγωγής στην Δανία, τις Βαλτικές χώρες και Ρωσία, έχει οργανωθεί κάθε έτος από το 1987 από το Γαλλικό "Office National de Lα Chasse et de Λα Faune Sauvage" (National Wild Fauna and Hunting Bureau). Από εκείνη την ημερομηνία, περισσότερες από 3.000 μπεκάτσες είναι δακτυλιωμένες σε αυτές τις χώρες. Αυτές οι διαδικασίες επιτρέπουν, να έχουμε μια εκτίμηση της αναλογίας των νέων πουλιών στους ενηλίκους στην έναρξη της Φθινοπωρινής μετανάστευσης και της διασποράς των πουλιών στην περιοχή διαχείμασης.
Yves Ferrand and Francois Gossmann :"Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage"

Τα τελευταία χρόνια έχει επισήμως διαπιστωθεί μια ελάττωση στον παγκόσμιο πληθυσμό των μπεκατσών, η οποία πρωτίστως αποδίδεται στην αλλοίωση των βιοτόπων που ζεί και αναπαράγεται από δύο κυρίως σημαντικούς παράγοντες. Την ολοένα μεγαλύτερη επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον των μπεκατσών και στην βαθμιαία άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αποψίλωση των δασών, την εντατική καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων με χρήση δραστικών φυτοφαρμάκων που καταστρέφουν την υποδομή των εδαφών που υποστηρίζουν την ύπαρξη σκουληκιών, της βασικής τροφής της μπεκάτσας και το εντατικό κυνήγι στις χώρες της αναπαραγωγής της, οι οποίες δεν έχουν αποκτήσει ακόμα επαρκή νομοθεσία προς την κατεύθυνση της διατήρησης και της αειφόρου κάρπωσης. Οι χώρες αυτές οι οποίες πρόσφατα "απέκτησαν" ελεύθερη είσοδο τουριστών ενδιαφέρονται για την συναλαγματοφόρο κυνηγετική δραστηριότητα και αδιαφορούν για την λογική της "οικονομίας" στην κάρπωση.

Η σταδιακή αλλά σημαντική άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας, είναι υπεύθυνη για δύο σημαντικά δυσμενή αποτελέσματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την πρόωρη αποξήρανση των εδαφών και της χαμηλής βλάστησης στα δάση την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. Η αποξήρανση αυτή μειώνει αντίστοιχα την επάρκεια τροφής την περίοδο των φωλεοποιήσεων, με αποτέλεσμα την μείωση του χρονικού περιθωρίου για επιτυχή φωλεοποίηση και ανάπτυξη των νεοσσών.
Δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης είναι οι απότομες μεταβολές των καιρικών συνθηκών με πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Πολυήμερες βροχοπτώσεις και πλημύρες τεράστιων εκτάσεων την περίοδο της αναπαραγωγής, καταστρέφουν τις φωλιές των πουλιών. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένος παγετός σπρώχνουν τα πουλιά σε μαζικές μετακινήσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις σε μικρούς βιοτόπους, που επιφέρουν δυσανάλογα μεγάλες απώλειες στους πληθυσμούς τους. Τέλος μεγάλες περίοδοι ξηρασίας επιτείνουν την κατάσταση.

Οι προβλέψεις για το παγκόσμιο κλίμα είναι δυστυχώς δυσοίωνες όσον αφορά την συχνότητα αυτών των καιρικών απότομων μεταβολών στο προσεχές μέλλον, ώστε η ανάγκη για περισσότερη μελέτη και εφαρμογή παγκόσμιων προγραμμάτων διαχείρισης των πληθυσμών και των βιοτόπων της μπεκάτσας να παρουσιάζεται σαν μονόδρομος πλέον.