Home ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
" ΚΟΖΙΑΚΑΣ " ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001 - 2002
 

Άρθρο 1
Για να αποκτήση κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. "Κόζιακα" Τρικάλων απαιτούνται :
 • 1.1. Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων, ήτοι Τοπικής, Περιφερειακής ή Γενικής αδείας.
 • 1.2. Απόκτηση ειδικής αδείας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή.
 • Άρθρο 2
  Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου, πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων ( Κυνηγετική Περιοχή ) Κολοκοτρώνη 35 - Τηλ.: 2431-20595 :
 • 2.1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται το Ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας κυνηγίου, η εκδούσα αρχή, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, η περίοδος που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται.
 • 2.2. Κοινή άδεια θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
 • 2.3. Να καταβάλλει την τιμή εκδόσεως της ειδικής αδείας , που καθορίζεται ως εξής :
  1. 2.3.1. Για τους μόνιμους κάτοικους των Δήμων που βρίσκονται μέσα στην κυνηγετική περιοχή, 6.000 δρχ ή 17,61 ΕΥΡΩ.
  2. 2.3.2. Για τους μόνιμους κάτοικους του Νομού Τρικάλων, 9.000 δρχ. ή 26,41 ΕΥΡΩ.
  3. 2.3.3. Για τους υπόλοιπους Έλληνες ,τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και υπηκόους χωρών της Ε.Ε , 13.000 δρχ. ή 38,15 ΕΥΡΩ.
  4. 2.3.4. Για τους υπηκόους άλλων ξένων κρατών πλην Ε.Ε , που διαμένουν στο εξωτερικό. 16.000 δρχ ή 46,96 ΕΥΡΩ
  5. 2.3.5. Η ειδική άδεια ισχύει για δέκα (10 ) ημέρες κυνηγίου εκτός των κυνηγών του άρθρου 2.3.4. που ισχύει για δύο ( 2 ) ημέρες κυνηγίου. Όσοι επιθυμούν να κυνηγήσουν για περισσότερες ημέρες μπορούν να βγάλουν περισσότερες άδειες ,στις οποίες θα ορίζεται ο χρόνος κυνηγίου κάθε φορά που επιθυμούν να κυνηγήσουν.
   --Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών ( εκτός μελών Ε.Ε. ) εκτός από τα τέλη της ειδικής άδειας, οφείλουν να εφοδιασθούν με Γενική άδεια, καταβάλλοντας τέλη όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια ρυθμιστική Δ/γή του Υ.Γεωργίας, για διάρκεια 15 ημερών ή δύο ( 2 ) μηνών ή για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο.
   --Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβερύνονται με Φ.Π.Α. 18%
   --Αίτηση χρειάζεται μόνο για την πρώτη άδεια.
 • 2.4. Ο κυνηγός που τήρησε την διαδικασία του παρόντος άρθρου αποκτά το δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. "Κόζιακα" Τρικάλων.
 • Άρθρο 3
 • 3.1. Αν για οποιαδήποτε αιτία ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της Κ.Π. απαγορευτεί το κυνήγι και λόγω της απαγόρευσης αυτής δεν έχει ο κυνηγός τον απαιτούμενο χρόνο να κυνηγήσει έστω και μία φορά, η Υπηρεσία υποχρεούται να επιστρέψει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά που κατέβαλλαν για την έκδοση της ειδικής αδείας.
 • Άρθρο 4
 • 4.1. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την 1η Ιανουαρίου του έτους της κυνηγετικής περιόδου και να ακολουθήσει την λοιπή διαδικασία αργότερα ( δηλ. μετά την θεώρηση της κοινής αδείας κυνηγίου ) κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρείται σε ειδικά βιβλία.
  Η σειρά προτεραιότητας κυνηγίου ισχύει για ολόκληρη την Κυνηγετική Περιοχή και όχι χωριστά.
 • 4.2. Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί, ιδιαίτερα εκείνοι που στις αιτήσεις τους δεν αναγράφουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση για να τους αποσταλεί έγκαιρα το πρόγραμμα θήρας και η σειρά προτεραιότητας, πρέπει να τηλεφωνήσουν στον Επόπτη της Κ.Π. και στο τηλέφωνο :0431-20595 για να πληροφορηθούν την σειρά προτεραιότητας και να καθοριστεί η ημερομηνία κυνηγίου.
 • 4.3. Ο αριθμός των κυνηγών για κάθε μέρα κυνηγίου, ο τόπος και ο τρόπος κυνηγίου καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται από τον Επόπτη της Κ.Π.
 • 4.4. Ο αριθμός των ομάδων σε κάθε τομέα καθορίζεται από τον Επόπτη της Κ.Π. ενώ ο αριθμός των κυνηγών σε κάθε ομάδα δεν υπερβαίνει τους έξι ( 6 ).
 • 4.5. Για την ομαλή διεξαγωγή του κυνηγίου ο Επόπτης της Κ.Π. δύναται να συγκροτήσει σε ομάδα μεμονωμένους κυνηγούς τόσον των εντός της περιοχής, όσον και των εκτός αυτής προερχομένων.

  Άρθρο 5 έως 9 ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ )