Άρθρο 5 έως 9 ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
" ΚΟΖΙΑΚΑΣ " ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001 - 2002
Home

 • Άρθρο 10
  ( ΑΡΙΘΜΟΣ - ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ )
 • 10.1.Κατά την θηρευτική περίοδο 2001-2002 επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδος.
 • ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.ΠΕΡΙΟΔΟ 2001-2002
  α/αΕίδος ΘηράματοςΕπ/νος Αρ/θμός ΘηραμάτωνΚυνηγοί που μένουν
  μέσα στην Κ.Π.
  Κυνηγοί που κατ.
  μέσα στον Ν.Τρικάλων
  Κυνηγοί που κατ.
  εκτός Ν.Τρικάλων
  Αλλοδαποί κυνηγοί
  εκτός Ε.Ε
  1ΦΑΣΙΑΝΟΣαπεριόριστος1.600 δρχ
  ή 4,7 EΥΡΩ
  2.000 δρχ
  ή 5,8 EΥΡΩ
  2.700 δρχ
  ή 7,9 EΥΡΩ
  5.500 δρχ
  ή 16,14 EΥΡΩ
  2ΠΕΡΔΙΚΑ
  Τσούκαρ
  απεριόριστος1.200 δρχ
  ή 3,5 EΥΡΩ
  1.500 δρχ
  ή 4,4 EΥΡΩ
  2.100 δρχ
  ή 6,16 EΥΡΩ
  4.200 δρχ
  ή 12,33 EΥΡΩ
  3ΟΡΤΥΚΙαπεριόριστος600 δρχ
  ή 1,76 EΥΡΩ
  700 δρχ
  ή 2,05 EΥΡΩ
  800 δρχ
  ή 2,35 EΥΡΩ
  1.200 δρχ
  ή 3,52 EΥΡΩ
  4Περιστεροειδήαπεριόριστος700 δρχ
  ή 2,05 EΥΡΩ
  900 δρχ
  ή 2,64 EΥΡΩ
  1.000 δρχ
  ή 2,93 EΥΡΩ
  1.400 δρχ
  ή 4,11 EΥΡΩ
  5MΠΕΚΑΤΣΑαπεριόριστος700 δρχ
  ή 2,05 EΥΡΩ
  1.000 δρχ
  ή 2,93 EΥΡΩ
  1.200 δρχ
  ή 3,52 EΥΡΩ
  3.000 δρχ
  ή 8,80 EΥΡΩ
  6MΠΕΚΑΤΣΙΝΙαπεριόριστος700 δρχ
  ή 2,05 EΥΡΩ
  800 δρχ
  ή 2,35 EΥΡΩ
  900 δρχ
  ή 2,64 EΥΡΩ
  1.200 δρχ
  ή 3,52 EΥΡΩ
  7ΥΔΡΟΒΙΑ
  ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ
  απεριόριστος700 δρχ
  ή 2,05 EΥΡΩ
  900 δρχ
  ή 2,64 EΥΡΩ
  1.200 δρχ
  ή 3,52 EΥΡΩ
  2.400 δρχ
  ή 7,04 EΥΡΩ
  8ΤΣΙΧΛΑαπεριόριστος300 δρχ
  ή 0,88 EΥΡΩ
  400 δρχ
  ή 1,1 EΥΡΩ
  600 δρχ
  ή 1,7 EΥΡΩ
  1.000 δρχ
  ή 2,93 EΥΡΩ
  9ΠΕΡΔΙΚΑ
  Ορεινή
  απεριόριστος1.700 δρχ
  ή 4,99 EΥΡΩ
  2.000 δρχ
  ή 5,87 EΥΡΩ
  2.500 δρχ
  ή 7,34 EΥΡΩ
  4.800 δρχ
  ή 14,09 EΥΡΩ
  10ΛΑΓΟΣαπεριόριστος6.000 δρχ
  ή 17,61 EΥΡΩ
  7.000 δρχ
  ή 20,54 EΥΡΩ
  9.000 δρχ
  ή 26,41 EΥΡΩ
  16.000 δρχ
  ή 46,96 EΥΡΩ
  11ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟαπεριόριστος35.000 δρχ
  ή 102,71 EΥΡΩ
  45.000 δρχ
  ή 132,05 EΥΡΩ
  60.000 δρχ
  ή 176,08 EΥΡΩ
  100.000 δρχ
  ή 293,47 EΥΡΩ
  12ΑΙΓΑΓΡΟΣαπεριόριστος35.000 δρχ
  ή 102,71 EΥΡΩ
  45.000 δρχ
  ή 132,06 EΥΡΩ
  60.000 δρχ
  ή 176,08 EΥΡΩ
  120.000 δρχ
  ή 352,16 EΥΡΩ
  13ΖΑΡΚΑΔΙαπεριόριστος35.000 δρχ
  ή 102,71 EΥΡΩ
  45.000 δρχ
  ή 132,06 EΥΡΩ
  60.000 δρχ
  ή 176,08 EΥΡΩ
  120.000 δρχ
  ή 352,16 EΥΡΩ
  14ΕΛΑΦΙ
  Πλατύκερο
  απεριόριστος90.000 δρχ
  ή 264,12 EΥΡΩ
  120.000 δρχ
  ή 352,16 EΥΡΩ
  160.000 δρχ
  ή 469,55 EΥΡΩ
  240.000 δρχ
  ή 704,33 EΥΡΩ
  15ΕΛΑΦΙ
  Κόκκινο
  απεριόριστος140.000 δρχ
  ή 410,86 EΥΡΩ
  180.000 δρχ
  ή 528,25 EΥΡΩ
  240.000 δρχ
  ή 704,33 EΥΡΩ
  300.000 δρχ
  ή 880,41 EΥΡΩ
 • 10.2. Ο επιτρεπόμενος ανωτέρω αριθμός θηραμάτων δύναται εφ'όσον υφίστανται ανάλογες προϋποθέσεις να αυξηθεί κατά 100% μετά την εισήγηση του Επόπτη Κ.Π. και έγκριση του Δ/ντού Δασών.
  Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 8%.
 • 10.3.Για τα τριχωτά θηράματα οι κυνηγοί που επιθυμούν να αποκομίσουν μόνο τα τρόπαια καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας του θηράματος , το δε θήραμα παραμένει υπέρ της Κ.Π. και διατείθεται σε πλειστηριασμό.
 • 10.4.Οι κυνηγοί που κατοικούν σε Δήμους των οποίων εκτάσεις ευρίσκονται εντός της Κ.Π. και είναι κάτοχοι ειδικής άδειας της κατηγορίας των κατοίκων εντός της Κ.Π. δικαιούνται να κυνηγήσουν μόνο στην περιφέρεια του Δήμου του οποίου είναι μόνιμοι κάτοικοι. Οι κυνηγοί που επιθυμούν να κυνηγήσουν και σε άλλες περιοχές της Κ.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικής αδείας που ισχύει για τους κατοίκους εντός του Νομού Τρικάλων.
 • 10.5.Κατά την έκδοση της ειδικής άδειας οι κυνηγοί που κατοικούν μέσα στον χώρο της Κ.Π. και επιθυμούν να τύχουν αντιστοίχου κατηγορίας ειδικής αδείας, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής αρχής στην οποία να φαίνεται οτι είναι κάτοικοι του χωριού επί 6 μήνες τουλάχιστον.
 • 10.6.Οι επισκέπτες της Ε.Κ.Π. δεν καταβάλλουν τέλη εισόδου, οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα.

  Άρθρο 11 ( ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΘΗΡΑΜΑΤΑ - ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ )