ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Η περιοχή περιλαμβάνει τα νησιωτικά συγκροτήματα Λέρου, Πάτμου, Λειψών, Αρκιών, Αγαθονησίου. Γύρω από αυτά βρίσκονται 36 μικρές νησίδες (βραχονησίδες) αντίστοιχα. Όλο το νησιώτικο σύμπλεγμα ανήκει στο Νομό Δωδεκανήσου και βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του νομού.
 • Το μέγιστο υψόμετρο είναι τα 323 m στη νήσο Λέρο (υψ. Κλειδί). Η γεωλογική κατανομή των νησίδων είναι μάλλον ομοιόμορφη με χαμηλού βαθμού μεταμορφωμένα πετρώματα.
 • Στις μικρότερες νησίδες κυριαρχούν ψαμμιτικοί βραχώδεις σχηματισμοί.

  Τύποι Οικοτόπων:
 • Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι, απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp), διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia dendroides, φρύγμανα sariopoferium spinosum, ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, θαλάσσια σπήλαια εξ' ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
 • Είδη φυτών: Silene holzmanmii
 • Είδη ζώων: Monachus monachus, Caretta caretta.

  Άλλα σημαντικά είδη:
 • Χλωρίδα : 4B, 5D.
 • Πανίδα : 2C.

  Επιπτώσεις / Δράσεις :
 • Θετική: -
 • Ουδέτερη: 100, 200, 403 (IN)
 • Αρνητική : 140, 180, 421, 502, 504, 530 (IN)

  Καθεστώς προστασίας:
 • Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο: -
 • Διεθνές επίπεδο: -

  Σπουδαιότητα: Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή βιοποικιλότητα. Αν και ο αριθμός των φυτικών ειδών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, τα νησιά διαθέτουν ένα αξιόλογο απόθεμα από σημαντικά είδη που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτά.
  Το καθένα χαρακτηρίζεται από τη δική του ξεχωριστή χλωρίδα και βλάστηση όσον αφορά στη χλωριδική σύνθεση, στα κυρίαρχα είδη και στη φυτοκάλυψη
  Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι μερικά είδη προτιμούν κυρίως τις βραχονησίδες και μάλιστα τις πιο απομονωμένες (π.χ. Convolvulus oleifolius, Helichrysum orientale, Allium commutatum, Lanatera, Arborea κ.α.)
  Τα ανωτέρω είδη θεωρούνται «αποκλειστικά των μικρών νησίδων» και ορισμένα από αυτά φαίνεται ότι στηρίζουν την ύπαρξή τους κυρίως στους πληθυσμούς των βραχονησίδων, αφού εμφανίζονται σε ελάχιστους και μικρούς πληθυσμούς, στα μεγαλύτερα νησιά.
  Στις μικρές νησίδες μερικά είδη μπορούν να αναπτύξουν σημαντικούς πληθυσμούς, κυρίως επειδή εκλείπουν κάποιοι συνήθεις γι' αυτά ανταγωνιστές ή αναστολείς.
  Σε πολλές περιπτώσεις ένα φυτικό είδος μπορεί να κυριαρχεί σε μια νησίδα και να μην εμφανίζεται σε άλλες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το silene holrmanii που βρέθηκε στην Τρυπητή, το Malcolmia Flexuosa στο ανατολικό Ασπρονήσι, το Didesmus aegyptius στο δυτικό Ασπρονήσι και το Ruta chalepensis στη βραχονησίδα Καλόβολος του νησιωτικού συγκροτήματος Αρκιών.
  Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι ένα νέο φυτικό είδος, το Allium dodecanesii έχει περιγραφεί από τους Λειψούς, ενώ το Didesimus aegyptius, αποτελεί νέα αναφορά για το ανατολικό Αιγαίο.

 
copyright © 2008 Κ.Σ.Λέρου   Web by: Kynigos.Net