ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ
  Το κυνήγι, είναι μια όψη του δικαιώματος αποκόμισης τροφής από τη φύση.
 • Οι κανονισμοί υπάρχουν για να γνωρίζουμε πως θα μοιραστεί αυτός ο τόκος που ονομάζεται θηρεύσιμο πλεόνασμα ανάμεσα σε όλους αυτούς που επιλέγουν να ασκήσουν το δικαίωμα της αποκόμισης του από τη φύση.
 • Αυτός που παραβιάζει τους κανόνες, παραβιάζει αυτό ακριβώς το δικαίωμα των υπαρχόντων κυνηγών αλλά πολύ περισσότερο και το δικαίωμα των μελλοντικών κυνηγών. Η μη αξιολόγηση του πολίτη στο δικαίωμα της συμμετοχής και η συνεχιζόμενη καθολική απουσία της πολιτείας στο να αντιλαμβάνεται την αυτονόητη υποχρέωση της, απέναντι σε ένα σημαντικό φυσικό πόρο και σε μια δραστηριότητα 250.000 Ελλήνων πολιτών, ανάγκασε τις Κυνηγετικές οργανώσεις της χώρας να δημιουργήσουν τον αναγκαίο για το Κυνήγι θεσμό της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
 • Η λειτουργία του θεσμού της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, η οποία βασίστηκε στην αποδοχή αλλά και τη συμπαράσταση ολόκληρου του Κυνηγετικού κόσμου, που χωρίς τη χρηματοδότησή του δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τόσο σοβαρό μέτρο, απέδειξε την υπευθυνότητα, τη γνώση, τη σοβαρότητα, τη θέληση και το ιερό χρέος των Ελλήνων κυνηγών απέναντι στη φύση και την άγρια ζωή.

  Αντικείμενο Θεσμού

 • Εφαρμογή των νόμων περί θήρας και την αναγκαία προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

  Πρόληψη

 • Επιτυχία είναι να μην υπάρχει λαθροθηρία και παραβατικές συμπεριφορές στη φύση.

  Καταστολή

 • Mηνυτήριες αναφορές για παραβάσεις των νόμων περί θήρας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Υπεύθυνος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Περιφέρειας Κυνηγετικού Συλλόγου: Παυλίδης Χρόνης.
 • Oμοσπονδιακός Θηροφύλακας: Παναγιώτης Φασόλης
Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας
«Ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας κατά την ώρα της υπηρεσίας του»
  Στην οργάνωση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, ανήκει και μια ομάδα μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου που έχει ως αντικείμενο τα εξής:
 • Την έρευνα που αφορά την διαχείριση και προστασία των ειδών της άγριας ζωής και των ενδιαιτημάτων (βιοτόπων) τους ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κυνηγούς.
 • Την παρακολούθηση των πληθυσμών των ειδών και την οργάνωση της προστασίας τους (θηροφύλαξης).
 • Την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και προτείνει τον ανάλογο σχεδιασμό της θηρευτικής πολιτικής.
 • Την τοποθέτηση και συντήρηση των απαγορευτικών πινακίδων για την δραστηριότητα του κυνηγιού.
 • Τον σιτισμό των άγριων ειδών σε περιόδους δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 • Την μελέτη – παρατήρηση – καταγραφή των απελευθερωμένων θηραματικών πληθυσμών.
  Όχημα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής
  «Όχημα Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής»

  • Το δικαίωμα της συμμετοχής, προϋποθέτει την υποχρεωτική αξιολόγηση του πολίτη.
  • Το δικαίωμα στην διαχείριση της άγριας πανίδας παρέχεται από το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας.
  • Το δικαίωμα στην συμμετοχή προϋποθέτει γνώση, σωστή κυνηγετική συμπεριφορά, σεβασμό στις αρχές και τους κανόνες της δραστηριότητάς μας.
  • Αυτό ακριβώς το δικαίωμα του πραγματικού κυνηγού, διακυβεύεται από μια στυγνή μειοψηφία, την κοινώς λεγόμενη λαθροθηρία.
  • Χρέος όλων μας και πολύ περισσότερο της πολιτείας, είναι να αποβάλλουμε την ακατάλληλη συμπεριφορά, την πράξη και την ενέργεια που προσβάλλει την αξία, το θήραμα και τη φύση γενικότερα.
copyright © 2008 Κ.Σ.Λέρου   Web by: Kynigos.Net