Μπεκάτσα εν πτήσει!
Welcome
DataBase for Woodcocks
 Woodcock
Αναλύσεις ανά Μήνα της κυνηγετικής περιόδου 2007-2008 για την Μπεκάτσα
Οκτώβριος 2007
Κυνηγοί: 24
Έξοδοι: 45
Συναντήσεις: 105
Μέσος όρος συν.: 2,33 πουλιά
Κάρπωση: 32
Μέσος όρος κάρπ. : 0,71 πουλιά
Ποσ/στό κάρπωσης: 30,48%
Νοέμβριος 2007
Κυνηγοί: 75
Έξοδοι: 336
Συναντήσεις: 1340
Μέσος όρος συν.: 3,99 πουλιά
Κάρπωση: 569
Μέσος όρος κάρπ. : 1,7 πουλιά
Ποσ/στό κάρπωσης: 42,46%
Δεκέβριος 2007
Κυνηγοί: 52
Έξοδοι: 295
Συναντήσεις: 1083
Μέσος όρος συν.: 3,67 πουλιά
Κάρπωση: 475
Μέσος όρος κάρπ. : 1,61 πουλιά
Ποσ/στό κάρπωσης: 43,86%
Ιανουάριος 2008
Κυνηγοί: 41
Έξοδοι: 165
Συναντήσεις: 488
Μέσος όρος συν.: 2,96 πουλιά
Κάρπωση: 210
Μέσος όρος κάρπ. : 1,27 πουλιά
Ποσ/στό κάρπωσης: 43,03%
Φεβρουάριος 2008
Κυνηγοί: 18
Έξοδοι: 61
Συναντήσεις: 200
Μέσος όρος συν.: 3,28 πουλιά
Κάρπωση: 82
Μέσος όρος κάρπ. : 1,34 πουλιά
Ποσ/στό κάρπωσης: 41%
ΓΡΑΦΙΚΑ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Με μεγάλη ικανοποίηση η σελίδα μας θέλει να ευχαριστήσει τους δεκάδες συναδέλφους που μπήκαν στον κόπο να γράφουν για άλλη μια χρονιά στη Βάση Δεδομένων τις κυνηγετικές τους εξόδους για μπεκάτσες, ώστε σήμερα στο τέλος της περιόδου να έχουμε για πέμπτη συνεχή χρονιά μια εικόνα της μπεκατσοχρονιάς. Τα στοιχεία και οι στατιστικοί πίνακες που εξάγονται από την βάση δεδομένων του Kynigos.Net, είναι αδιαμφισβήτητα τα πρώτα έγκυρα και μοναδικά στοιχεία για την μπεκάτσα στην Ελλάδα, μια και πρόκειται για μεγάλο πλήθος κυνηγετικών εξόδων, των συναντήσεων και της κάρπωσης ανά μήνα, αλλά και πλήθος άλλων στοιχείων που αφορούν την τοποθεσία, υψόμετρο, βιοτόπους, καιρό, χρώματα, συμπεριφορά και άλλα. Το μεγάλο πλήθος των εγγραφών στην βάση δεδομένων από δεκάδες κυνηγούς και το σημαντικότερο η διασπορά μετρήσεων-παρατηρήσεων από όλη την Ελλάδα, είναι το τεκμήριο για την εγκυρότητα των αναλύσεων για την μπεκατσοχρονιά, ευθέως συγκρίσιμο με ανάλογες μετρήσεις, διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και αλλοδαπών τομέων διαχείρισης βιοτόπων, οι οποίοι επίσης χρησιμοποιούν εθελοντές κυνηγούς με στατιστικά ημερήσια δελτία εξόδων.
Συνολικά έως τέλος του Φεβρουάριου πήραν μέρος στην καταγραφή αυτή 86 (65 την περασμένη περίοδο) διαφορετικοί κυνηγοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν 902 εξόδους (482 επέρσυ) για μπεκάτσες, στις οποίες βέβαια συνάντησαν πουλιά, γιατί οι έξοδοι χωρίς καθόλου συναντήσεις δεν καταγράφονται, εκτός ορισμένων από λάθος..
Στις εξόδους αυτές συνάντησαν συνολικά 3216 μπεκάτσες (1410 επέρσυ) και η κάρπωση ήταν 1368 πουλιά (477 επέρσυ). Το συνολικό ποσοστό κάρπωσης επι των συναντήσεων, ήταν λίγο πάνω από τον γενικό μέσο όρο, ήταν 42.54%, (33.83% επέρσυ)
Παρακάτω υπάρχουν γραφικά αναλύσεις, που δίνουν στοιχεία για τις 4 χρονιές. Όμως σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητος πλέον, ότι η περίοδος 2007-2008 ήταν η καλύτερη μακράν όλων των περασμένων περιόδων που έχουμε στοιχεία! Και αυτό το συμπέρασμα αφορά το γενικό μέσο όρο για όλη τη χώρα και όχι φυσικά τις τοπικές διαφοροποιήσεις..
Στατιστικά των τεσσάρων τελευταίων ετών
Στο διπλανό γράφημα υπάρχουν τα δεδομένα συγκεντρωτικά για τις τέσσερεις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους για να κάνουμε την σύγκριση. Τα πλέον σημαντικά δεδομένα είναι 3. Οι κυνηγετικοί έξοδοι για μπεκάτσα, οι συναντήσεις πουλιών και η κάρπωση.
Εφέτος παρ'όλο που πολλαπλασιάστηκαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βάσης, οι κυνηγοί που πήραν μέρος στην εγγραφή εξόδων αυξήθηκαν κατά είκοσι (+20) από πέρσυ. Σε απόλυτους αριθμούς βλέπουμε οτι εφέτος, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν διπλάσιες από πέρσυ έξοδοι για μπεκάτσα (στις οποίες συναντήθηκαν πουλιά), ενώ οι συναντήσεις και η κάρπωση είναι πολύ ανώτερες από πέρσυ.
Είναι φανερό λοιπόν οτι, υπήρχε ένα κατά πολύ μεγαλύτερο από πέρσυ πλήθος πουλιών στη χώρα μας τους μήνες των μετρήσεων, και γι'αυτό η εικόνα και στους 3 δείκτες, είναι τόσο πολύ διαφορετική προς τα πάνω!!! Μια πραγματική "έκρηξη" στον πληθυσμό της μπεκάτσας που μας επισκέφτηκε...
Μέσος όρος συναντήσεων και κάρπωσης Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική παρόμοιων μετρήσεων, το σημαντικότερο στοιχείο για τον υπολογισμό του πλήθους των αποδημητικών ειδών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι ο μέσος όρος συναντήσεων ανά ημέρα μέτρησης σε όλη την διάρκεια των μετρήσεων. Και αυτό λόγω της "εποχικότητας" των συγκεντρώσεων αφού πρόκειται για μεταναστευτικό πουλί. Έτσι και για την περίπτωσή μας, θα λαμβάνουμε ως ημέρα μέτρησης την κυνηγετική έξοδο.
Η γνώμη μας είναι οτι εφέτος υπήρχαν κατά πολύ περισσότερες μπεκάτσες από τις περασμένες περιόδους στο ίδιο διάστημα των μηνών των μετρήσεων.
Αυτό φαίνεται πιο καθαρά στο διπλανό γράφημα, όπου καταγράφεται ο Μέσος Όρος των συναντήσεων και της κάρπωσης σε σχέση με τις εξόδους με συνάντηση. Δηλαδή διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των συναντήσεων με τον αριθμό των εξόδων, θα έχουμε πόσα πουλιά συναντήθηκαν ανά κυνηγετική έξοδο με κάποια συνάντηση. Το ίδιο κατόπιν με τον αριθμό της κάρπωσης. .
Ποσοστά επιτυχίας
Τα ποσοστά επιτυχίας ήταν για πέρσυ κοντά στον γενικό μέσο όρο.. Πήγαμε καλά!!
Το 42,54% που ήταν το περσινό ποσοστό επιτυχίας, δηλαδή πόσες από τις μπεκάτσες που συναντήσαμε βάλαμε τελικά στην τσάντα, ήταν κατά 9 περίπου μονάδες μεγαλύτερο από της περασμένης περιόδου!! Το γεγονός αυτό δείχνει - ίσως - ότι η αύξηση των συναντήσεων άρα και της ημερήσιας πυκνότητας, αυξάνει και τα ποσοστά επιτυχίας μας... Με άλλα λόγια... να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα!
Kynigos.Net