ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μπεκατσίνι

Παρυδάτια-

Παπιά

Tο Κυνήγι

τους

ΑΛΛΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

Η ΠΕΡΔΙΚΑ

Η ΜΠΕΚΑΤΣΑ

  ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΜΠΕΚΑΤΣΙΝΙ

ΤΟ ΟΡΤΥΚΙ

ΤΟ ΤΡΥΓΟΝΙ

Η ΦΑΣΣΑ

ΟΙ ΤΣΙΧΛΕΣ

    ΜΠΕΚΑΤΣΙΝΙ
    Lymnocryptes minimus - Κουφομπεκατσίνο
Μπεκατσίνι      Παρυδάτια πουλιά με κυριότερο χαρακτηριστικό τα μακριά, ψηλά πόδια και τα μακρουλά ράμφη. Το ομορφότερο και ποιό δύσκολο στο κυνήγι είναι το μπεκατσίνι, λόγω της ευαισθησίας του στη φέρμα και στο δύσκολο πέταγμα του ( ονομάζεται και τρελοκουκέτα) για αυτό το πέταγμα. Συχνάζουν συνήθως σε λασποτόπια, ρηχά νερά παραλίες, υγρά λιβάδια κ.λ.π.
     Μου αρέσει επίσης να κυνηγώ μαζί με τα μπεκατσίνια και διάφορα παπιά , πάντα με σκυλιά φέρμας, στους όμορφους υγρότοπους της πατρίδας μας τον Χειμώνα και ανάλογα τι καιρό κάνει και θερμοκρασία .


    ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ-ΠΑΠΙΑ

Αnas platyrhynchos – Πρασινοκέφαλη

Πρασινοκέφαλη (Αρσενικό)
Gallinula chloropus - Νεροπουλάδα

Νεροπουλάδα
    Υδρόβια είναι τα νεροπούλια που συναντώνται σε λίμνες, ποτάμια έλη ακόμη και τη θάλασσα. 'Ολα έχουν αδιάβροχο, πυκνό φτέρωμα , μακρύ λαιμό, στενές φτερούγες και κοντά πόδια.
    Στα υδρόβια περιλαμβάνονται αρκετές ομάδες πουλιών , με κυριότερες όμως τους κύκνους , αγριόχηνες (προστατευόμενα είδη ) καθώς και τις αγριόπαπιες.
    Οι αγριόπαπιες χωρίζονται, γενικά σε δύο κατηγορίες , σε πάπιες επιφανείας ή αφρόπαπιες και σε καταδυόμενες πάπιες η βουτόπαπιες.
    Το κυνήγι τους
    Οι Πάπιες ,υδρόβια, στεγανόποδα , πελεκόραμφα πουλιά της οικογενείας των νησσίδων.. Πολυάριθμες ράτσες με διάφορα χρώματα, μεγέθη, φωνή και κατασκευή ράμφους. Το κυνήγι τους όπως το εξασκώ εγώ με σκυλί φέρμας είναι τυχαίο, δηλαδή μέσα στα βούρλα , καλαμιές κυνηγώντας πολλές φορές έχω σηκώσει διάφορα παπιά και μερικές φορές έχουν δεχτεί και φέρμα. Το σκυλί είναι επίσης απαραίτητο στην επαναφορά ειδικά αν είναι το παπί τραυματισμένο.
    Οι συνθήκες είναι ίδιες με το μπεκατσίνι όπως και ο ρουχισμός.
    Τα σκάγια 7-8-6-5-4 και το άνοιγμα της κάννης του όπλου (* - ** - *** -****).
    Αναλόγως που κυνηγώ και πως είναι ο τόπος, (μερικές φορές ενώ κυνηγώ μπεκατσίνια και αν ξέρω από εμπειρία ότι το μέρος πιάνει και παπιά, βάζω το 3 φυσίγγι Νο 6 –5.